[1]
L. Sohl och M. Wennerhag, ”De avgående redaktörerna har ordet”, SoFo, vol. 59, nr 4, s. 359–360, mar. 2023.