[1]
D. Holmqvist, ”Feminism och konvivialitet. Samexistens, oenighet, hopp. Gleerups, 2023: Lena Martinsson & Diana Mulinari (red.) ”, SoFo, vol. 60, nr 1, s. 107–109, juni 2023.