[1]
M. Persson och C. Ståhl, ”Den nya redaktionen har ordet”, SoFo, vol. 60, nr 1, s. 3–4, juni 2023.