[1]
Åsa Lundqvist, ”Sociologförbundet har ordet”, SoFo, vol. 60, nr 1, s. 117, juni 2023.