[1]
F. Envall, D. Andersson, och H. Rohracher, ”Att energigemenskapa: Energigemenskaper som arena för klimatomställningens praktiker och politik”, SoFo, vol. 60, nr 3-4, s. 299–325, dec. 2023.