[1]
L. Rabe, ”Har Sociologisk Forskning något att säga om klimatkrisen? En forskningsöversikt av det senaste decenniets publikationer”, SoFo, vol. 60, nr 3-4, s. 229–249, dec. 2023.