[1]
M. Holmqvist, ”Eliterna och företagsekonomiseringen av Sverige”, SoFo, vol. 61, nr 1, s. 111–114, maj 2024.