[1]
M. Persson och C. Ståhl, ”Sociologisk Forskning ger ut sin 60:e årgång!”, SoFo, vol. 60, nr 2, s. 121–123, okt. 2023.