[1]
J. Ginnerskov, ”Mot disciplinens kärna! : Från sociologiska paradigm till sociologididaktik”, SoFo, vol. 60, nr 2, s. 141–144, okt. 2023.