[1]
L. Ferm, ”Sociologins framtid och blick : En intervju med juniora sociologer”, SoFo, vol. 60, nr 2, s. 125–139, okt. 2023.