[1]
K. Malmqvist, C. Cassegård, och C. Ståhl, ”Toward a resonant society : An interview with Hartmut Rosa”, SoFo, vol. 60, nr 2, s. 177–195, okt. 2023.