[1]
Åsa Lundqvist, Åsa Wettergren, och Y. Wallinder, ”Sociologförbundet har ordet: Vi gratulerar en vital 60-åring!”, SoFo, vol. 60, nr 2, s. 209–211, okt. 2023.