[1]
M. Dahlstedt, S. Gruber, och M. Rydell, ”Inkluderingens banor: En longitudinell studie av skyddssökande människors levda erfarenheter i migrationens Sverige ”, SoFo, vol. 61, nr 2, s. 171–191, juli 2024.