[1]
E. Hansson, ”’Varje timme i bassängen räknas’: Idrottslärares erfarenheter av simundervisning i svensk grundskola”, SoFo, vol. 61, nr 2, s. 145–169, juli 2024.