[1]
C. Ståhl och M. Persson, ”Klimatfrågan är sociologisk ”, SoFo, vol. 60, nr 3-4, s. 215–217, dec. 2023.