[1]
R. Lidskog, ”Miljösociologi i går, i dag och i morgon ”, SoFo, vol. 60, nr 3-4, s. 371–377, dec. 2023.