[1]
L. Soneryd, G. Sundqvist, och Y. Uggla, ”Livsstilsförändring eller teknologisk fix: Tre sociologer diskuterar klimatomställningen”, SoFo, vol. 60, nr 3-4, s. 391–399, dec. 2023.