[1]
M. Persson och C. Ståhl, ”Sociologiska samtal behövs!”, SoFo, vol. 61, nr 1, s. 3–5, maj 2024.