[1]
”Torgny T. Segerstedts pris för 2022 och 2023”, SoFo, vol. 61, nr 1, s. 127, maj 2024.