[1]
Åsa Wettergren, ”Sociologins samtid och framtid, en personlig betraktelse”, SoFo, vol. 61, nr 2, s. 243–245, juli 2024.