[1]
Y. Wallinder, ”Bengtsson, B. & Grander, M. Bostadsfrågan som politik och intressekamp, 2023”, SoFo, vol. 61, nr 2, s. 233–236, juli 2024.