Forsberg, H. ”Valet Av Utbildning På Gymnasiemarknaden I Socialt Tillbakasatta områden”. Sociologisk Forskning, vol. 55, nr 1, april 2018, s. 23-52, https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18178.