Berggren, Kalle. ”Vem är Teori? Ett Normkritiskt Pedagogiskt Perspektiv På Sociologisk Teori”. Sociologisk Forskning, vol. 55, nr 1, april 2018, s. 75-91, doi:10.37062/sf.55.18180.