Udehn, Lars. ”Kommentarer till ’Vem är teori?’”. Sociologisk Forskning, vol. 55, nr 1, april 2018, s. 93-97, doi:10.37062/sf.55.18181.