Dahlstedt, M., B. Eliassi, och L. Salmonsson. ”Medborgarskap Och tillhörighet I Migrationens Tid – Inledande Reflektioner”. Sociologisk Forskning, vol. 54, nr 1-2, mars 2017, s. 5-10, doi:10.37062/sf.54.18202.