Dahlstedt, M., A. Fejes, M. Olson, L. Rahm, och F. Sandberg. ”Medborgarskapandets Paradoxer: Medborgarskapspositioneringar I berättelser Om tillhörighet I Migrationens Tid”. Sociologisk Forskning, vol. 54, nr 1-2, mars 2017, s. 31-50, doi:10.37062/sf.54.18204.