Holmberg, Tora, och Glenn Sjöstrand. ”Sociologförbundet Har Ordet: Sociologförbundets Arbete Med ämnes- Gymnasielärarutbildningen”. Sociologisk Forskning, vol. 54, nr 1-2, mars 2017, s. 133-4, doi:10.37062/sf.54.18209.