Redaktionen. ”Recensioner”. Sociologisk Forskning, vol. 53, nr 1, februari 2016, s. 87-94, doi:10.37062/sf.53.18248.