Johansson, Sara, och Markus Arvidson. ”Att bekämpa Det Onda Eller främja Det Goda: Fyra Verksamhetsperspektiv På Individer I våldsbejakandemiljöer Samt Preventionsarbete Runt Dessa”. Sociologisk Forskning, vol. 53, nr 4, december 2016, s. 345-70, doi:10.37062/sf.53.18269.