Carstensen, G., A. Frank, och J. Wide. ”Leva Som Man lär? En Studie Av spänningsfältet Mellan Genusvetande Och genusgörande”. Sociologisk Forskning, vol. 53, nr 4, december 2016, s. 397-19, doi:10.37062/sf.53.18271.