Börjesson, Mikael. ”Sociala Kartor över Utbildningslandskapet: Installationsföreläsning, Professuren I Utbildningssociologi Vid Uppsala Universitet, 11 November 2015”. Sociologisk Forskning, vol. 53, nr 4, december 2016, s. 421-37, doi:10.37062/sf.53.18272.