Aspers, Patrik. ”MINNESORD: Att Leva Livet I Livets sfärer Hans L. Zetterberg 1927–2014”. Sociologisk Forskning, vol. 52, nr 1, mars 2015, s. 85-87, doi:10.37062/sf.52.18281.