Redaktionen. ”Recensioner”. Sociologisk Forskning, vol. 51, nr 1, januari 2014, s. 87-101, doi:10.37062/sf.51.18309.