Andersson Cederholm, Erika, och Carina Sjöholm. ”Att Leva Och sälja Sin dröm: Livsstilsföretagaren Mellan Familjeliv, Marknadoch Politisk Retorik”. Sociologisk Forskning, vol. 51, nr 2, april 2014, s. 137-56, doi:10.37062/sf.51.18312.