Willander, Erika. ”’Jag Tror På något’: Konstruktioner Av Tro Och Tilltro”. Sociologisk Forskning, vol. 50, nr 2, april 2013, s. 117-38, doi:10.37062/sf.50.18374.