Peterson, Abby. ”Sociologförbundet Har Ordet”. Sociologisk Forskning, vol. 50, nr 2, april 2013, s. 191-, doi:10.37062/sf.50.18378.