Aspers, Patrik. ”Sociologförbundet Har Ordet”. Sociologisk Forskning, vol. 48, nr 1, januari 2011, s. 77-77, doi:10.37062/sf.48.18421.