Aspers, Patrik. ”Sociologförbundet Har Ordet: Att tillsätta tjänster Och fördela Medel”. Sociologisk Forskning, vol. 48, nr 2, april 2011, s. 79-80, doi:10.37062/sf.48.18429.