Ring, Magnus. ”Sociologförbundet Har Ordet: En Kort lägesrapport från Sociologförbundets kassör”. Sociologisk Forskning, vol. 48, nr 3, juli 2011, s. 119-, doi:10.37062/sf.48.18437.