Redaktionen. ”Recensioner”. Sociologisk Forskning, vol. 47, nr 1, januari 2010, s. 92-102, doi:10.37062/sf.47.18451.