Berg, L.-E. ”Att Inte spänna kärran framför hästen: Precisering Av Meads ’rollövertagande’”. Sociologisk Forskning, vol. 47, nr 2, april 2010, s. 5-23, doi:10.37062/sf.47.18454.