Dahlstedt, M. ”Hårda Nypor för Ett Mjukt samhälle? Om Medialisering Och Rasifiering I Utspelspolitikens Sverige”. Sociologisk Forskning, vol. 47, nr 3, juli 2010, s. 35-56, doi:10.37062/sf.47.18461.