Droppe, A., och B. Söderfeldt. ”Akademisk Kvalitet, Vad är Det? Om Utarmningen Av Den Akademiska Autonomin”. Sociologisk Forskning, vol. 47, nr 3, juli 2010, s. 57-73, https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18463.