Nordvall, H. ”Publikdragande Namn Eller Aktivistermed Drag I? Om Symboliskt Kapital Som Maktresurs I Den Globala rättviserörelsens Lokala Organiseringsarbete”. Sociologisk Forskning, vol. 47, nr 3, juli 2010, s. 73-97, https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18464.