Parker, Vanessa, m.fl. ”After Work: En Longitudinell Studie I arbetsmiljöns långsiktiga Inverkan På Sambandet Mellan Socioekonomisk Position Och äldres ohälsa”. Sociologisk Forskning, vol. 47, nr 4, oktober 2010, s. 5-30, doi:10.37062/sf.47.18470.