Szebehely, M. ”Omsorgsarbetets Olika Former: Nya Klasskillnader Och Gamla könsmönster I äldreomsorgen”. Sociologisk Forskning, vol. 36, nr 1, januari 1999, s. 7-32, https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18476.