Korpi, W., och J. Palme. ”Robin Hood, Matteus Eller Strikt Likhet? En jämförande Studie Av välfärdsstatens Institutioner Och Strategier för Att Minska ojämlikhet Och Fattigdom I västländerna”. Sociologisk Forskning, vol. 36, nr 1, januari 1999, s. 53-92, https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18478.