Svallfors, Stefan. ”Välfärdsregimer Och välfärdsopinioner: En jämförelse Mellan åtta västländer”. Sociologisk Forskning, vol. 36, nr 1, januari 1999, s. 93-119, doi:10.37062/sf.36.18479.