Cigéhn, G. ”Klassidentitet Vid Seklets Slut”. Sociologisk Forskning, vol. 36, nr 1, januari 1999, s. 121-39, https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18480.