Hetzler, Antoinette. ”Att Begå samhällsförändring: Välfärdsstatens Sociologi Och Dess Sociologer”. Sociologisk Forskning, vol. 36, nr 1, januari 1999, s. 141-54, doi:10.37062/sf.36.18481.